Kontingentberegning
     
Fødselsdato (dd.mm.åååå) *
 
Areal
Innmark Utmark og skog Utleid areal

Planteproduksjon
Korn, høy og plantevekster Poteter
Grønnsaker Frukt og bær
Veksthus

Dyreproduksjon
Mjølkekyr Storfe
Ammedyr Sauer og ammegeiter
Mjølkegeiter Hester
Slaktegriser Avlsgriser
Slaktekylling Livkylling
Verpehøner Kalkun/gjess/ender
Revetisper Mink og ildertisper
Kaniner Bikuber