VELKOMMEN TIL FOCUSPORTAL

Focusportal.no er en side som brukes av en rekke kunder som benytter Focus medlemssystem levert at Team Data System AS. Focusportal benyttes typisk i forbindelse med organisasjonenes "MinSide" funksjoner. For å finne korrekt link må du enten gå inn via den aktuelle organisasjonens nettsider og følge linkene derfra, eller du må bruke den eksakte linken som du har fått oppgitt fra organisasjonen.

Illustrasjonsbilde: ukjent URL

Team Data System AS -logo